สถานที่อีกแห่งหนึงในพื่นที่ใกล้เคียงกับหาดบางแสนก็คือ แหลมแท่น ซึ่งแหลมแท่นนั้น เป็นช่วงปลายแหลมของหาดบางแสนตอนเหนือซึ่งต่อกับอ่าวเขาสาม
พูดคุย   เผา

ใครโหวตให้เว็บนี้